Hva er formatering

Av Rune Mikalsen


Formatering. En enkel forklaring:

Det hersker en del usikkerhet og forvirring om hva som menes med «formatering» av en harddisk eller SSD i operativsystemet Windows. Dette dokumentet tar sikte på å gjøre disse tingene litt klarere. Temaet er egentlig teknisk omfattende, men dette er et forsøk på å gjøre det så enkelt at de fleste kan forstå begrepene. Nederst i dokumentet finner du en liten ordliste over noen begreper og hva de står for.

1. Hva er «format»?

Formatering kommer av begrepet «format». Altså en struktur eller en form. I datasammenheng kaller man ofte formattypen for et filsystem. For at et lagringsmedium (som en harddisk, en minnepinne, et minnekort eller en SSD) skal kunne brukes må man gi mediet et format og et filsystem som operativsystemet (for eksempel Windows) kjenner, og kan «snakke» med. Uten et format vil Windows ikke kunne bruke lagringsmediet. Det fins flere formattyper, og de to viktigste er gjerne FAT32 og NTFS.

FAT32 er en enkel og eldre type format, og det har sine begrensninger. Brukerprogrammer skrives ofte og fortsatt for denne formattypen, fordi programmet er enkelt, og fordi det kan brukes på mange forskjellige maskiner, nye og gamle, lagringsdisker og minnepinner. Men for moderne operativsystemer som Windows 8 og 10 ble begrensningene for store. Disse operativsystemene er i seg selv skrevet i formatet NTFS. Dette er et moderne filsystem som takler lange filnavn, store harddisker og store filer. Og som har en rekke andre fordeler. Operativsystemer som Windows 10 er laget i formatet NTFS.

2. Formatering.
Vi kan enkelt si at en formatering med FAT32 eller NTFS vil slette alle data på lagringsmediet. (Det er imidlertid ikke helt sant: Dataene vil bare bli gjort utilgjengelige.) Operativsystemet Windows kan formatere andre lagringsenheter til FAT32 eller NTFS, som andre harddisker, minnekort osv. Men man kan ikke formatere den disken som Windows er installert på, mens Windows kjører. Det blir som om man skulle prøve å bytte motor i en bil mens den kjører langs landeveien. Det lar seg ikke gjøre. For å formatere en disk eller en diskpartisjon som har Windows må man gjøre dette «utenfra». Enten fra en CD eller en minnepinne. Eller ved å sette disken i en adapter eller i en annen fungerende PC.

Enkelte sier helt feilaktig at de formaterer sin PC når de er i Windows og velger funksjoner som «Gjenoppretting», «Tilbakestilling til fabrikkinnstilling» eller «Restore». Dette er funksjoner som henter inn noen viktige, originale systemfiler. De gamle systemfilene vil overskrives og gamle filer vil slettes, -men disken og systemfilene vil ikke formateres, bare overskrives med noe nytt. Noen bruker, helt feilaktig, forstavelsene «re-formatering og re-installering». Det lager begrepsforvirring. Det bør man slutte med.

3. Formatering av harddisker og annet:

Man kan som nevnt formatere lagringsmedier som andre disker, minnepinner eller minnekort når man er inne i Windows. Dette gjør man ved å gå til Utforsker og høyreklikke det mediet man vil formatere. Da får man opp en meny og kan velge «Formatér…» Og da får man flere valg. Man kan velge å formatere i FAT32 eller NTFS. Standard er å formatere i NTFS, men for visse formål kreves det at man bruker det eldre FAT32-formatet.

4. Formatering ved installasjon.
Når man installerer operativsystemet Windows fra et medium som CD eller minnepinne kan man velge «Oppgradering» eller «Egendefinert installasjon». Prosessen vil da hente de nødvendige filene fra mediet. Man kan velge «Oppgradering» hvis det allerede er en windowsinstallasjon på disken. Velger man «Oppgradering» vil ikke systemdisken bli formattert, men overskrevet med en del nye systemfiler. Man kan da velge å beholde gamle systemmapper (Mine dokumenter, Mine bilder, Nedlastinger og andre…).

Velger man «Egendefinert» får man mulighet for å formattere (rense) systemdisken eller den partisjonen som den gamle Windows var installert på. Hvis disken er ny eller tom vil man automatisk bli ledet til egendefinert installasjon. Det fins flere måter å sikre at disken blir «ren» før man installerer, men dette kommer vi ikke inn på her.

Noen enkle begreps-forklaringer:


Legg gjerne igjen en kommentar her: