Forkortelser

ADSL:

Asymmetric Digital Subscriber Line. En DSL tilkobling som er assymetrisk.
Dvs at det er forskjell på nedlastingshatighet og opplastinghastighet.

AGP:
Accelerated Graphics Port.
Egen tilkobling for grafikk-kort. Tidligere gikk grafikk-kort i en PCI slot, men krav om bedre/raskere grafikk tvang frem en egen buss for grafikk-kort som samtidig er raskere enn PCI.

AMD: Advanced Micro Devices. En bedrift som lager CPU`er, salget av AMD cpu`er har økt kraftig de siste årene.

ATA:
Attached AT. Refererer til en Harddisk koblet til et AT-system.

ATAPI:
Attached AT Packet Interface. Videreføring av ATA, for å kunne koble til CD-rom’er og andre enheter som f.eks Backuptape-stasjoner.

AT:
Advanced Technology. En standard for utforming av hovedkort og kabinett.
Innført i 1984 av IBM.

ATX:
AT-extended. En videreføring av standarden AT for hovedkort og kabinett.

BIOS:
Basic Input Ouput System. Dette er en brikke som holder styr på hardwaren din, og som setter i gang PC’en.

CD-ROM:
Compact Disc Read Only Memory.
En CD-plate med datainformasjon. Kan kun leses fra.

CD-R:
CD-Recordable. CD-plate man kan skrive til, men kun 1 gang.
Kan leses som vanlige CD-ROM plater.

CD-RW:
CD-ReWritable. CD-plate man kan skrive til flere ganger.
Kan leses som vanlige CD-ROM plater.

CMOS:
Complementary Metal-Oxide Semiconductor.
En minnebrikke som er laget av et spesielt materiale.

CPU:
Central Processing Unit. Dette er delen av PC’en som utfører all beregning og alle instruksjoner. Hjernen i systemet.

CRT:
Cathode Ray Tube. På norsk, billedrør. En CRT-skjerm er en skjerm med billedrør.

CUPS:
Common UNIX Printing System. Ny printer system for UNIX som implementerer bl.a. IPP.

DSL:
Digital Subscriber Line. Bredbåndstilkobling.

DVD:
Digital Versitable Disc. En nyere type CD-plate som lagrer data i tynnere spur, og tettere sammen. I tillegg kan data lagres i flere lag.
4.7 GB (4.36GiB) pr lag.

EPROM:
Electrically Programmable Read Only Memory.
En PROM som kan programmeres om.
Den kan slettes/resettes ved hjelp av UV-lys.

EEPROM:
Electrically Programmable Read Only Memory.
En PROM som kan programmeres om.
Den skiller seg fra EPROM ved at den kan slettes/resettes ved hjelp av elektriske signaler.

FAT:
File Allocation Table. Innholdsfortegnelsen for et lagringsmedium. F.eks en harddisk.
Denne tabellen inneholder informasjon om hvor på mediet dataene er lagret.
Kan sammenlignes med et biblioteks kartotek.
Et filsystem som bruker FAT, kalles et FAT filsystem.

Firewire:
Institute of Electrical and Electronics Engineers. En non-profit organisasjon som har definert en standard for tilkobling av eksterne enheter til en PC.
Firewire kalles og for IEEE1394.
Firewire kommuniserer i opptil 400 Megabit/sekund.

FTP: file transfer protocol

GNU:
GNU’s Not Unix. Programvare lagd av FSF. I begynnelsen var det ofte programvare som var en fri versjon av Unix programvare, men i det siste par årene har de lagd mer originalle programvare.

GPU:
Graphic Processing Unit. Dette er egentlig en CPU, men siden det er CPU’en til grafikk-kortet, kalles den for Grafikk-prosessor.

HDD:
Hard Disk Drive. Kort og godt en Harddisk.

IDE:
Integrated Drive Electronics. Standard for harddisker.

IEEE 1394:
Institute of Electrical and Electronics Engineers. En non-profit organisasjon som har definert en standard for tilkobling av eksterne enheter til en PC.
IEEE1394 kalles og for Firewire.
IEEE1394 kommuniserer i opptil 400 Megabit/sekund.

ISP:
Internet Service Provider. På godt norsk er dette Internettleverandør.
Det firmaet du har internett-abbonement hos.

IPP:
Internet Printing Protocol. Standardisert kommunikasjons protokol for printere.

LAN:
Local Area Network. Lokalt nettverk mellom f.eks flere PC’er.
Kan være helt adskilt fra Internett.

LCD:
Liquid Crystal Display. En skjerm som bruker flytende krystaller for å vise grafikk.
Mye flatere enn en CRT-skjerm.

NTFS:
NT File System. Eget filsystem utviklet for Windows NT.

P-ATA:
Parallell-ATA. Annen term for ATA enheter som kommuniserer parallellt.
Dvs at det er 40 eller 80 ledere som brukes samtidig til å kommunisere med harddisken.

PCI:
Peripheral Component Interconnect. Busstype som brukes for å koble utvidelseskort sammen med hovedkortet i PC’en. Standard opererer en PCI buss på 33 MHz.

POST:
Power On Self Test. Selvtest som PC’en (BIOS) gjør når du slår på PC’en.

PROM:
Programmable Read Only Memory. Et minne som kun er lesbart, men som leveres blankt, og kan programmeres 1 gang.

PSU:
Power Supply Unit. PC’ens strømforsyning. Den omgjør 230V til de spenningene som alt utstyret inni PC’en trenger.

RAM:
Random Access Memory. Minne som man kan både lese og skrive til.

RAID:
Redundant Array of Independant Discs. (Tidligere: Redundant Array of Inexpensive Disks.)
System for å kjøre flere harddisker sammen, enten for å bedre sikkerheten, eller for å øke ytelsen. Du har RAID 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 1+0.

ROM:
Read Only Memory. Minne som man kun kan lese fra.

S-ATA:
Serial ATA. En ny type IDE standard der kommnikasjon ut til harddisken foregår på en tynn kabel. Kommunikasjon foregår «serielt» og i en hastighet inntil 150 MB i sekundet.

SCSI:
Small Computer Software Interface. Utalles «Scuzzy». Egen type buss for harddisker. Beregnet for større systemer og servere. Kan ta opptil 16 SCSI disker på en buss (Wide SCSI).

SMART:
Self Monitoring And Report Technology. System brukt for å sjekke/overvåke harddisker og andre IDE enheter. Kom først som en del av ATA-3.

TCP/IP:  Transmission Control Protocol/Internet Protocol

TFT:
Thin Film Transistors. Dette er en nyere type LCD teknologi. Den gir bedre responstid og bedre bilde. Også kalt TFT aktiv matrise.

Ultra-ATA:
En videreføring av ATA. Høyere hastighet. Også kalt UDMA/xx for å indikere hvilken hastighet bussen opererer på.
ATA/133 er den seneste utgaven, med en teoretisk hastighet på 133 MB pr sekund.

USB:
Universal Serial Bus. En databuss for tilkobling av eksterne enheter.
Kommunikasjon foregår serielt.
USB 1.0 1.5 Mbps
USB 1.1 12 Mbps
USB 2.0 low speed 1.5 Mbps
USB 2.0 full speed 12 Mbps
USB 2.0 high speed 480 Mbps


 

Legg gjerne igjen en kommentar her: